Onlinebackup

Onlinebackup

Om du vill att din backup ska köras mot våra servrar går detta bra. Vi installerar då ett backupsystem för just dig där en av backup:erna går till oss. På så sätt är din data mycket mer säker.