Datacenter

Datacenter

I vårt datacenter är du välkommen att lagra din data. Det finns till för att just hålla hög säkerhet så att ingen data på något sätt ska försvinna. Datasystemet är helt redundant.